Oto Daniš - VYDAVATEĽSTVO A REKLAMNÁ AGENTÚRA DANIŠ